תכנון חשמל

תכנון מתקני חשמל (מגורים, מסחרי, מבנה ציבור וכו')

הכנת תכנון מערך חשמל, ביצוע שרטוט ממוחשב, פגישות יעוץ ותאום, פיקוח פרויקט, עריכת כתב

כמויות ואומדן לפרויקט. תאום מול חברת חשמל,בזק, הוט וטל"כ.

 

תאורת פיתוח שטח וכבישים

הכנת תכניות תאורת פיתוח שטח וכבישים, תכנון מרכזיות מאור , תאום מול חברת חשמל, בזק, הוט

וטל"כ, עריכת תכניות בפורמט ממוחשב, הכנת כתבי כמויות, אומדנים ומפרטים טכניים.


תכנון מיזו"א

תכנון מתקני מיזו"א

תכנון מערכות מיזו"א מסוגים שונים (צ'ילר, VRF , water source וכו'). תכנון מערך איוורור, תכנון

תעלות, חישובי עומסים טרמיים, עריכת כתב כמויות, אומדן ומפרטים טכניים, הכנת תכניות בפורמט

ממוחשב, פיקוח.


תכנון מערכות שחרור עשן ופינוי CO

תכנון מערכות שחרור עשן בחניונים ומבנים רבי קומות בהתאם לתקן 1001 , תכנון מערכות פינוי CO

גפ"מ בחניונים, תכנון מערך גילוי CO גפ"מ, עריכת תכניות בפורמט ממוחשב, עריכת כתבי כמויות,

אומדנים ומפרטים טכניים.

 

תכנון מערכת סינון אב"כ למקלטים ואזורים מוגנים

תכנון מערכת סינון אב"כ עפ"י דרישות הג"א.

ביצוע תכניות ממוחשבות, עריכת כתב כמויות, אומדן ומפרטים טכניים, פיקוח עליון.

 

תכנון מתקני נידוף למטבחים

תכנון מערכות נידוף למטבחים,תכנון מערכות סינון אוויר בהתאם לדרישות איכות הסביבה, תכנון

מערכות כיבוי אוטומטי למנדפים, ביצוע תכניות בפורמט ממוחשב, עריכת כתבי כמויות, אומדן ומפרט

טכני, פיקוח.

 

אנרגיה ירוקה

תכנון מערכת אנרגיה ירוקה

תכנון מערכות ליצור חשמל באמצעות מערכות פוטוולטאיות ושבשבות רוח בשיטת ON GRID / OFF GRID , תאום מול חברת החשמל ורשות החשמל לצרכי קבלת רישיון יצור, עריכת הגשות לועדה

לצרכי קבלת היתרי בנייה.

הכנת תכניות ממוחשבות, עריכת כתבי כמויות, אומדנים ומפרטים טכניים, פיקוח.

 

הכנת מכרזים בשיטת BOT

הכנת מכרזים בשיטת BOT , עריכת נוסח מכרז ביצוע סיורים לצורך איפיון פוטנציאל בהקמת מתקנים,

ליווי הנדסי בכל שלבי הפרויקט כולל הכנת תכניות, הכנת מסמכי מכרז, ליווי המכרז, ליווי ופיקוח

הקמת הפרויקט.

 

 

 

Contact us:

captcha
Reload